share

15 ข้อต้องรู้ ก่อนศัลยกรรมเสริมจมูกครั้งแรก

Last updated: 17 Jan 2024
346 Views
เสริมจมูกโอเพ่น

1. จมูกของคนเอเชียมักมีสันต่ำ ปลายงุ้ม และปีกจมูกบาน ลักษณะเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการเสริมจมูก (rhinoplasty) การเสริมจมูกมีหลายเทคนิคแบ่งตามวิธีการเปิดแผล ได้แก่ แบบปิด (closed) แบบกึ่งเปิด (semi-open) และแบบเปิด (open) นอกจากนี้ยังมีวัสดุหลายชนิดที่สามารถนำมาใช้เสริมจมูกได้ แต่ละแบบมีข้อดี-ข้อจำกัดแตกต่างกัน

2. การเสริมจมูกแบบปิด (closed) ใช้การเปิดแผลที่ขอบด้านในของจมูกเพียงข้างเดียว เหมาะกับผู้ที่ต้องการเพิ่มความโด่งไม่มาก และไม่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของจมูก ข้อดี คือ แผลเล็กซ่อนภายในรูจมูก ใช้เวลาผ่าตัดน้อย แผลสมานไว ข้อจำกัด คือ มีโอกาสเบี้ยวเอียงได้มากกว่าแบบอื่นเพราะเปิดแผลข้างเดียว ทำให้เลาะเนื้อเยื่อเพื่อสร้างพื้นที่สำหรับวัสดุเสริมจมูกได้ไม่มากนัก และไม่สามารถปรับโครงสร้างของจมูกได้

3. การเสริมจมูกแบบกึ่งเปิด (semi-open) คล้ายกับการเสริมจมูกแบบปิดแต่มีการเปิดแผลที่ขอบด้านในของจมูกทั้ง 2 ข้าง เหมาะกับผู้ที่ต้องการเพิ่มความโด่งปานกลาง และต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของจมูกเพียงเล็กน้อย ข้อดี คือ แผลเล็กซ่อนภายในรูจมูก ใช้เวลาผ่าตัดน้อย ลดโอกาสเบี้ยวเอียงได้ดีกว่าแบบปิด ข้อจำกัดเหมือนแบบปิด 

4. การเสริมจมูกแบบเปิด (open) ใช้การเปิดแผลที่ฐานของเนื้อระหว่างรูจมูก (columella) และรูจมูก แพทย์สามารถเข้าไปแก้ไขโครงสร้างภายในจมูกได้อย่างเต็มที่ อาทิ การเย็บกระดูกอ่อนปีกนกเพื่อทำให้ปลายจมูกเรียวขึ้น การตอกฐานเพื่อลดขนาดฐานจมูก การแก้ไขรูปร่างผนังกั้นช่องจมูก ยืดผนังกั้นจมูก ตะไบฮัมพ์ แก้ไขรูจมูกที่ไม่เท่ากัน และตัดแต่งเนื้อเยื่อในจมูกให้เป็นรูปทรงที่สวยงาม 

5. ซิลิโคนเป็นวัสดุที่ได้รับความนิยมในการเสริมจมูก ข้อดี มีปฏิกิริยาต่อร่างกายน้อย สามารถเหลาแต่งทรงได้ง่าย ข้อจำกัด แม้ว่าแท่งซิลิโคนไม่มีการย่อยสลายแต่สามารถก่อให้เกิดพังผืดและหินปูนสะสมรอบ ๆ แท่งซิลิโคนเมื่ออยู่ในร่างกายเป็นเวลานานหลายปีได้ ทำให้สันจมูกมีความขรุขระจนสัมผัสได้ และจำเป็นต้องผ่าตัดแก้ไขในที่สุด 

6. กระดูกอ่อนหลังหู (concha) ข้อดี สามารถเก็บออกมาจากร่างกายได้ง่าย และเป็นตำแหน่งที่ดูแลแผลได้ง่าย ข้อจำกัด ต้องผ่าตัดเพื่อนำกระดูกอ่อนส่วนนี้ออกมา และกระดูกอ่อนส่วนนี้มีขนาดเล็กและอ่อนนิ่มเมื่อเทียบกับกระดูกอ่อนซี่โครง ทำให้สามารถเสริมความสูงของปลายจมูกได้เท่านั้น

7. กระดูกอ่อนผนังกั้นช่องจมูก (septal cartilage) ข้อดี ใช้การผ่าตัดในแผลเดียวกับการเสริมจมูกแบบโอเพ่น ข้อจำกัด คล้ายกับกระดูกอ่อนหลังหู

8. กระดูกอ่อนซี่โครง (costal cartilage) ข้อดี คือ มีปริมาณมากเพียงพอที่จะนำมาเสริมจมูกได้ทั้งส่วนปลายและส่วนสัน มีความแข็งแรงที่สุดเมื่อเทียบกับกระดูกอ่อนหลังหูและผนังกั้นช่องจมูก อย่างไรก็ตามข้อจำกัด คือ จำเป็นต้องผ่าตัดโดยใช้ยาสลบ และมีแผลที่ใต้ราวนม 

9. ปลายจมูกเป็นส่วนที่มีการขยับตามการขยับของปากตลอดเวลา ทั้งจากการพูด การเคี้ยว และการแสดงสีหน้า ด้วยเหตุนี้การเสียดสีระหว่างผิวหนังกับซิลิโคนจึงเกิดขึ้นตลอดเวลา การเสริมซิลิโคนให้มีความสูงโด่งมากจะสร้างแรงตึงที่ผิวหนังส่วนปลายจมูกมากตามไป และทำให้ผิวหนังส่วนนี้บางตัวลง จนในที่สุดเกิดการทะลุในบางราย การใช้วัสดุต่าง ๆ มารองปลายจึงมีความจำเป็นในกรณีที่เสริมจมูกด้วยซิลิโคน

10. การเสริมจมูกที่สูงโด่งเกินไปจะทำให้เกิดแรงตึงที่ผิวมากและก่อให้เกิดผลเสียหลายอย่างตามมา อาทิ ปลายบาง ปลายทะลุ เนื้อเยื่อขาดเลือดและตายลงในที่สุด ทั้งนี้ ปริมาณเนื้อของจมูกเดิมเป็นปัจจัยสำคัญที่จำกัดความสูงของจมูกที่จะเสริมได้ ผู้ที่มีเนื้อจมูกมากจะสามารถยืดได้มาก ในขณะที่คนที่มีเนื้อจมูกน้อยจะยืดได้น้อย 

11. เทคนิคปลายไร้ซิลิโคนหรือแบบไฮบริด (hybrid) เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการมีซิลิโคนบริเวณปลายจมูกได้ ลดโอกาสปลายบาง ทะลุ ติดเชื้อ

12. โพรงจมูกเป็นอวัยวะที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเมื่อเทียบกับดวงตาหรือใบหน้าส่วนอื่น เพราะจมูกทำหน้าที่กรองฝุ่นละออง มีการหลั่งน้ำมูก การดูแลรักษาความสะอาดแผลผ่าตัดจึงสำคัญมากในการป้องกันการติดเชื้อ

13. การเสริมจมูกโอเพ่นยังสามารถทำพร้อมกับการแก้ไขภาวะผนังกั้นช่องจมูกคด (deviated nasal septum) ได้ ผู้ที่มีปัญหาการหายใจผ่านรูจมูกบ้างข้างไม่สะดวก ควรปรึกษาแพทย์เฉพาะทางด้านหูคอจมูกและศัลยกรรมตกแต่ง

14. การเสริมจมูกสามารถช่วยให้ปีกจมูกลู่เข้าได้ระดับนึง หากปีกจมูกยังลู่เข้าไม่พอ สามารถพิจารณาทำการตัดปีกจมูกต่อไปได้ อย่างไรก็ตามการตัดปีกจมูกก่อนเสริมจมูกอาจทำให้เสริมจมูกทำได้ยากขึ้น 

15. การเสริมจมูกครั้งแรกควรปรึกษาแพทย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ ไม่ต้องกลับมาแก้ไขอีกหลายครั้งและคงความสวยงามที่ปลอดภัยในระยะยาว โพสต่อไปเราจะมาอธิบายเรื่องการแก้จมูกกันนะครับ

ถ้าหากใครกำลังมองหาคลินิกที่วางแผนการศัลยกรรมเฉพาะบุคคลด้วยเทคนิคขั้นสูงเพื่อความสวยงามที่ปลอดภัยและยั่งยืน ทีมงานบริการด้วยใจเพื่อความพึงพอใจของคนไข้อย่างแท้จริง ขอเชิญที่ ALINE Clinic ได้เลยนะครับ คุณหมอภูวิช แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าพร้อมให้คำปรึกษาครับ 

บทความที่เกี่ยวข้อง
หนังตาตก
อายุมากขึ้น ทุกอย่างก็เริ่มหย่อนคล้อย ความเต่งตึงที่เคยมีก็กลับเหี่ยวย่น ไม่เว้นแม้กระทั่งผิวหนังรอบดวงตา เมื่อพูดถึงปัญหาที่นับว่าเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่ไม่ใช่เพียงเรื่องความสวยความงาม แต่มักเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผู้สูงวัย นั้นก็คือ ปัญหาหนังตาตก หางตาตก สำหรับบางคนอาจคิดว่าปัญหาหนังตาตกและหางตาตก ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ที่ร้ายแรงอะไร แต่คุณทราบไหมคะว่า หากปล่อยทิ้งไว้ ไม่รับการรักษาที่ถูกต้อง อาจทำให้สูญเสียการมองเห็นได้เลยนะคะ
ตาตก กล้ามเนื้อตาอ่อนแรง
คุณทราบหรือไม่คะว่า ปัญหากล้ามเนื้อตาอ่อนแรง ไม่ได้เกิดกับกลุ่มผู้สูงอายุเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงพนักงานออฟฟิศที่ทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือใช้สายตาจ้องมองหน้าจอโทรศัพท์เป็นเวลานาน ๆ และบ่อยครั้ง อาจจะต้องเผชิญกับปัญหากล้ามเนื้อตาอ่อนแรง (Ptosis) ซึ่งปัญหานี้ หลายคนคงมองข้ามและชะล่าใจไป คิดว่าเป็นปัญหาที่ไม่ได้อันตรายอะไร แต่หากปล่อยไว้ ไม่ได้เข้ารับการรักษา อาจส่งผลต่อการมองเห็นและการใช้ชีวิตประจำวันได้เลยนะคะ
หมอภูวิช
หลายท่านคงเคยได้ยินชื่อเสียงของคุณหมอภูวิช หรือคุณหมอพิพัฒน์รามากันมาบ้างแล้วใช่ไหมคะ แต่วันนี้น้องอลีนอยากให้ทุกท่านได้รู้จักคุณหมอภูวิชมากยิ่งขึ้นไปอีก ถ้าพร้อมแล้วไปทำความรู้จักคุณหมอภูวิชกันให้มากยิ่งขึ้นกันเลยค่ะ
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy